Zwrot dopłaty do kredytu

17 stycznia 2012

Kredyt Rodzina na swoim od lat zjednuje sobie tysiące zwolenników. Nie ma się co dziwić. Zapewnia bowiem ośmioletnie dopłaty do spłaty zobowiązania kredytowego. W związku z szalejącym na światowych rynkach finansowym kryzysem, potencjalni wnioskujący muszą liczyć się z końcem programu rządowej dopłaty. Zanim jednak nastąpi kres państwowego wsparcia aplikujący o dotację Skarbu Państwa mogą do końca bieżącego roku ubiegać się o wsparcie.

Rodzina na swoim pomogła w ciągu ostatnich kilku lat tysiącom Polaków w zakupie własnego M. Kredyt z dopłatami udzielany jest tylko w PLN, dopłaty do kredytu udzielane są przez pierwszych 8 lat, dopłaty do raty miesięcznej są przekazywane kredytobiorcy za każdym razem, gdy spłaci całość należnej raty kapitałowej oraz odsetek. Dopłaty do kredytu naliczane są na podstawie przyjętych norm. Dotyczą one m.in. powierzchni mieszkaniowej oraz wieku kredytobiorcy. Istnieją sytuacje, w których kredytobiorca musi zwrócić dopłaty w ramach kredytu Rodzina na swoim. Dzieje się tak w przypadku kiedy kredytobiorca wykorzystuje kredyt w całości lub części niezgodnie z celem, na jaki go zaciągnął, kredytobiorca nie wykonał złożonego w dniu zawarcia umowy zobowiązania do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz bank uzyska informacje o prawomocnym skazaniu kredytobiorcy za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego. W momencie, kiedy któryś z powyższych postulatów Cię dotyczy powinieneś wytłumaczyć się przed bankiem drogą pisemną o niewykonaniu zobowiązania w terminie 14 dni od upływu terminu jego wykonania. W przeciwnym razie możesz pożegnać się ze wsparciem bankowym. Możesz być także pewny , że owa informacja trafi na karty Twojej historii kredytowej.