Archiwa tagu: spłata

Banki i klienci

Banki i klienci Banki Kredyty spłata Któż z nas w życiu chociaż raz nie posiłkował się kredytem bankowym? Takich osób jest niewiele. W świetle definicji ekonomicznej kredyt bankowy to umowa kredytowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Dla tak zdefiniowanej umowy kredytu bankowego ustawa zastrzega formę pisemną, określając jednocześnie jej podstawowe elementy. Pierwszym z nich jest fakt, że umowa kredytowa powinna określać jej strony, czyli kredytobiorcę i kredytodawcę. Drugim elementem umowy kredytu bankowego pozostaje określenie kwoty i waluty udzielanego kredytu oraz terminu i sposobu postawienia do dyspozycji kredytobiorcy. Umowa kredytowa określać powinna cel, na jaki kredyt został udzielony. Sformułowanie to pozwala przyjąć, iż niedopuszczalnym jest zawarcie umowy pozostawiającej kredytobiorcy pełną swobodę w dysponowaniu środkami pieniężnymi pozyskanymi tą drogą. Przepisy nie precyzują jednak zarazem pojęcia celu, na jaki kredyt został przyznany, co oznacza szeroki zakres swobody stron w tym temacie. Kolejnym elementem umowy kredytowej stanowi określenie zasad i terminu spłaty kredytu oraz wysokość prowizji od udzielonego kredytu, a także wysokość oprocentowania i zasad jego zmiany. Na kredytobiorcy ciążą więc pewne obowiązki w postaci obowiązku zwrotu kredytu, zapłaty oprocentowania oraz obowiązku zapłaty prowizji. Wszystkie te obowiązki winny być uszczegółowione postanowieniami umowy. Umowa kredytu powinna zawierać postanowienia dotyczące sposobu zabezpieczenia kredytu. Kolejnym elementem umowy kredytowej jest określenie zakresu uprawnień banku związanego z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu. Niezależnie jednak od wszelkich ewentualnych postanowień umownych w tym przedmiocie, bank, jako strona umowy kredytowej, wyposażony został w zespół uprawnień o charakterze szczególnym, mającym w założeniu ograniczać ryzyko finansowe kredytodawcy. Ostatnim elementem umowy kredytu bankowego pozostaje określenie warunków dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Stroną dominującą w stosunku kredytowym wobec kredytobiorcy jest bank, który określa warunki kredytu i jest uprawniony do kontroli jego wykorzystania oraz uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej, przy czym nie jest zobowiązany do udzielenia kredytu, nawet jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt ją posiada. Kredyt występuje jedynie w formie bezgotówkowej, pod postacią zapisu na rachunku. Prawo udzielania kredytów mają wyłącznie banki, a środki na ten cel pochodzą z depozytów powierzonych bankowi przez ich klientów, dlatego umowy kredytowe reguluje prawo bankowe.

Podobne oferty

Podobne oferty kredyt rata spłata Kiedy tylko zbliżają się święta, obojętnie czy są to święta Bożego Narodzenia czy też Wielkanocy bardzo uaktywniają się niemal wszystkie placówki handlowo-usługowe, a przede wszystkim banki, które dotychczas zazwyczaj niezbyt chętnie przyznawały swoim klientom kredyty i pożyczki. Ale na święta można klientom wcisnąć nawet największy bubel, bo na święta potrzebujemy gotówkę na prezenty oraz na zastawienie świątecznego stołu. Znane jest bowiem tradycyjne polskie powiedzenie „zastaw się a postaw się” i Polacy od wieków się zastawiają. Z pewnością jednak nie wszystkie propozycje świąteczne są nieuczciwe i nie warte uwagi. Z ciekawą na przykład ofertą wyszedł AIG Bank Polska SA, który oferuje swoim klientom kredyt gotówkowy na dogodnych warunkach. A rata kredytu? Kredyt można uzyskać od 1000 do nawet 120 000 złotych. Rata kredytu wynosi w tej ofercie już od 44 złotych, wszystko bowiem zależy od kwoty jaką klient zechce w tym banku wziąć. „Proponujemy lekkie oprocentowanie – teraz niższe o 6 procent. Co trzeba ze sobą zabrać, aby taki kredyt otrzymać? Przede wszystkim dowód osobisty. Poza tym jeden z trzech ostatnich odcinków emerytury, albo decyzję o jej przyznaniu lub waloryzacji. Może być też wyciąg bankowy potwierdzający wpływ emerytury na konto. Z propozycji tej można skorzystać do 16 grudnia 2010 roku, dlatego zapraszamy do naszych oddziałów AIG Banku. Zapewniamy przy tym swobodę w wyborze wysokości raty i możliwość wskazania terminu miesięcznych spłat”. Tyle bank i jak widać jest to oferta skierowana do emerytów, którzy najczęściej z takich świątecznych kredytów gotówkowych korzystają. Jak bowiem nie kupić ukochanym wnukom prezentów i nie przygotować dla najbliższej rodziny wigilijnej kolacji? Nie twierdzę, że jest to zła propozycja, ale jak dla mnie jest zbyt mało informacji o tym produkcie. Zresztą niemal wszystkie podobne oferty nie zawierają takich informacji jak: rzeczywiste oprocentowanie kredytu oraz informacji dotyczących wszystkich opłat. Brakuje więc mi informacji jak wysoko jest ten czy inny kredyt oprocentowany, a nie o ile procent jest mniejszy niż zwykle. AIG Bank SA nie informuje swoich potencjalnych klientów jaką pobierze prowizję, opłatę przygotowawczą, a także czy istnieją inne opłaty, które decydują o rzeczywistych kosztach kredytu. Ktoś może powiedzieć, że czepiam się, bowiem każdy może pójść do oddziały i sprawdzić. To prawda, ale najczęściej ludzie starsi nie znają się na niuansach bankowych i najczęściej podpisują umowy w ciemno. Dlatego nie widzę przeszkód, aby informacje przekazywane przez banki były bardziej szczegółowe.