Sfinansuj naukę bez pomocy rodziców. Wystarczy kredyt studencki

21 lutego 2017

Część studentów może liczyć na wsparcie finansowe najbliższych przez cały okres swojej edukacji. Inni muszą samodzielnie zatroszczyć się o utrzymanie i sfinansowanie swojej nauki. Jak temu podołać? Istnieją inne rozwiązania niż podjęcie dorywczej pracy. Warto rozważyć zaciągnięcie kredytu studenckiego.

Istotą preferencyjnego kredytu studenckiego jest wspieranie młodych osób, które ze względów finansowych nie mogą podjąć lub kontynuować nauki. Tego typu pożyczki udzielane są przez banki komercyjne, a dopłatę do odsetek gwarantuje państwo.

Jak działa kredyt studencki?

Kredyt studencki jest przyznawany na czas trwania studiów i wypłacany przez okres nieprzekraczający 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – 4 lata. Wielkość raty kredytu jest ustalana corocznie przez ministra – w minionym roku akademickim wynosiła 600 zł miesięcznie. Taki kredyt jest wypłacany w transzach przez okres 10 miesięcy, a podstawowym warunkiem jego otrzymania jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt jest adresowany do studentów oraz doktorantów, którzy spełniają następujące kryteria:

 • rozpoczęli studia przed dniem swoich 25 urodzin,
 • miesięczne dochody gospodarstwa domowego (w przeliczeniu na jednego członka rodziny) nie przekraczają ustalonego progu (w roku akademickim 2014/2014 wynosił on 2500 zł),
 • uzyskają od banku przyznającego kredytu pozytywną ocenę zabezpieczenia spłaty zobowiązania.

Gdzie złożyć wniosek o kredyt?

Wniosek o kredyt należy złożyć przed upływem ustalonego terminu, w jednym z czterech niżej wymienionych banków:

 • PKO BP,
 • Bank Pekao,
 • Banku Polskiej Spółdzielczości wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi,
 • SGB-Banku wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku

Do składanego wniosku kredytowego student jest zobowiązany dołączyć:

 • zaświadczenie o odbywania studiów,
 • dokumenty związane z poręczeniem kredytu,
 • oświadczenie o aktualnej liczbie członków w rodzinie,
 • oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach członków rodziny.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Warto wiedzieć, że poza niezwykle niskim oprocentowaniem kredyty studenckie odznaczają się jeszcze innymi zaletami. Najważniejszy z nich wiąże się z warunkami ich spłaty, które są niezwykle korzystne dla kredytobiorcy. Spłata zaciągniętego kredytu rozpoczyna się bowiem dopiero po upływie dwóch lat od ukończenia studiów. Ponadto osoby, które znajdą się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą liczyć na zawieszenie, częściowe umorzenie, a w niektórych przypadkach nawet całkowite umorzenie spłaty kredytu. Wszystkie te cechy sprawiają, że studenci potrzebujący wsparcia finansowego powinni przynajmniej rozważyć zaciągnięcie tego rodzaju pożyczki.