Czy komornik może zająć wspólne konto małżonków za długi kredytowe?

Czy-komornik-może-zająć-wspólne-konto-małżonków-za-długi-kredytowe?

Długi kredytowe, w związku ze zwiększającą się liczbą kredytobiorców, stają się powszechnym problemem Polaków. Niestety, często się zdarza, że w długi popada jeden z małżonków, a drugi musi za nie odpowiadać. Kiedy komornik może zająć ich wspólne konto bankowe?

Według Kodeksu postępowania cywilnego (KPC) egzekucja z rachunku wspólnego małżonków jest możliwa w przypadku, gdy małżonków łączy wspólnota majątkowej.

Komornik a klauzula wykonalności

Komornik może zająć konto bankowe tylko na podstawie tytułu wykonawczego, jakim jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Dokument ten określa treść i zakres świadczenia mogącego być przedmiotem egzekucji oraz osoby, na których rzecz i przeciwko którym można egzekucję prowadzić.

Zajęcie wspólnego konta bankowego małżonków jest prowadzone na podstawie przepisów KPC i odbywa się poprzez zablokowanie zgromadzonych na nim środków.

Zajęcie wspólnego rachunku

Na podstawie art. 8912 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego komornik posiadający tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi będącemu w związku małżeńskim może prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego małżonków. Małżonek dłużnika ma jednak prawo do obrony na drodze powództwa o zwolnienie od egzekucji, w przypadku gdy na wspólnym rachunku zgromadzono:

  • środki niewchodzące w skład majątku osobistego dłużnika,
  • środki niepochodzące z wynagrodzenia za pracę otrzymywanego przez dłużnika, dochody uzyskane przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, a także korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności.

Jeśli wierzyciel chce zająć wspólny rachunek bankowy, na którym znajdują się środki należące do wspólnego majątku małżonków, powinien posiadać także tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności wobec małżonka dłużnika. Klauzula wykonalności jest nadawana na wniosek wierzyciela przez sąd, po wskazaniu ustawowych przesłanek nadania tejże klauzuli.

Rozdzielność majątkowa

W przypadku, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, do rachunku wspólnego mają zastosowanie przepisy art. 8911 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Oznacza to, iż na podstawie tytułu wykonawczego można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. W takiej sytuacji egzekucja prowadzona jest z udziału dłużnika w rachunku wspólnym i zgodnie z umową do konta bankowego. Natomiast jeżeli umowa nie określa udziału współwłaścicieli w koncie bankowym, wtedy zakłada się, że udziały te są równe.

Dokąd po najtańszą pożyczkę hipoteczną w 2014?

Dokąd-po-najtańszą-pożyczkę-hipoteczną-w-2014?

Pożyczka hipoteczna jest niżej oprocentowana niż kredyt gotówkowy, a to ze względu na lepszą formę zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości. Sprawdźmy zatem, dokąd udać się po najtańszą pożyczkę hipoteczną w 2014 roku.

Pożyczki hipoteczne, podobnie jak kredyty mieszkaniowe, zaciągane są na dłuższy okres, ale w przeciwieństwie do tych ostatnich, pieniądze można wydać na dowolny cel. Oto ranking najkorzystniejszych ofert na jesieni 2014 roku.

Najniższe oprocentowanie znajdziemy w Raiffeissen Polbanku w ofercie promocyjnej Pożyczka Hipoteczna. RRSO wynosi tutaj 5,08%, a oprocentowanie nominalne: 4,94% w skali roku z marzą 2,90%, ale za to bez prowizji. Pożyczkę można zaciągnąć już na 1 rok, a maksymalnie na 20 lat. Minimalna kwota, jaką możemy pożyczyć, wynosi 30 tys. zł, a najwyższy pułap ustalony jest na 70% wartości nieruchomości, która zabezpiecza pożyczkę.

Zazwyczaj bank nie wymaga wykupienia ubezpieczenia, ale może zażądać zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie, gdy wnioskodawca jest tylko jeden albo do określenia zdolności kredytowej brane są dochody jednej osoby. Będziemy musieli również wykupić ubezpieczenie, gdy ostatnia rata kredytu spłacana będzie w wieku powyżej 65 lat. Niestety, również ubezpieczenie spłaty pożyczki jest wymagane do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki.

Wyższe RRSO znajdziemy w ofercie promocyjnej Pożyczki Hipotecznej City Handlowy – 5,21% z prowizją 1% i oprocentowaniem nominalnym 4,94% w skali roku (w tym marża 2,90%). Niska marża jest niestety skierowana do klientów posiadających konto zasilane wynagrodzeniem, a także dla korzystających z dodatkowych produktów bankowych. W tym wypadku możemy skorzystać z odpłatnej pomocy w dopełnieniu formalności. Minimalna kwota pożyczki to 40 tys. zł, a maksymalna nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Nie musimy wykupywać dodatkowego ubezpieczenia poza standardową polisą ubezpieczającą nieruchomość. Pożyczkę możemy wziąć maksymalnie na 20 lat.

Oferta pakietowa Pocztowa Pożyczka Hipoteczna Banku Pocztowego proponuje RRSO w granicach 5,38%, ale za to bez prowizji i maksymalnie na 30 lat. Minimalna kwota, jaką możemy pożyczyć, to 50 tys. zł, a maksymalna zależy od doboru zabezpieczenia. Oprocentowanie nominalne to 5,24% w skali roku z marżą 3,20%. Tę ostatnią można jeszcze obniżyć, gdy posiadamy w Banku Pocztowym ROR z minimalnym miesięcznym wpływem 2,5 tys. zł oraz usługę Pocztowy24 lub gdy zadeklarujemy chęć otwarcia takiego rachunku.

Ważna dla wyboru jak najkorzystniejszego kredytu

Ważna do wyboru jak najkorzystniejszego kredytu Kredyty porównywarka analizy Polacy są mocno zadłużeni a mimo to sięgają po nowe kredyty i to zarówno po kredyty konsumpcyjne jak i po kredyty hipoteczne bo tylko za te kredyty mogą kupić mieszkanie czy też wybudować dom.

Ale Polacy mimo iż są zadłużeni sięgają po coraz to nowsze kredyty i wielu udaje się to jeżeli mają zdolność kredytową oraz nie mają kiepskiej historii kredytowej w biurze informacji kredytowej.

Banki ostatnio wyraźnie złagodziły dotychczasową politykę kredytową, udostępniając pożyczki szerszemu gronu klientów. I na efekty długo nie trzeba było czekać bowiem nasi rodacy ruszyli na banki. Nic więc dziwnego że oferta kredytów gotówkowych znacznie się wzbogaciła i znacznie też jest zróżnicowana a wybrać dla siebie jak najkorzystniejsza ofertę kredytową wcale nie jest tak prosto. Co jest więc nam potrzebne w celu wyboru jak najkorzystniejszego kredytu i dotyczy to wszystkich kredytów poczynając od gotówkowych na hipotecznych kończąc. Oczywiście inne będą kryteria kredytów gotówkowych a inne hipotecznych i inne też będzie obliczanie kosztów. Konkretnie, do wyliczenia kosztów kredytu potrzebny nam będzie kalkulator i od razu zaznaczmy że inny będzie kalkulator do wyliczenia kosztów kredytu gotówkowego a inny do wyliczenia kredytu hipotecznego. Potrzebna też nam będzie porównywarka kredytów. I znowu inna porównywarka kredytów przy porównaniach kredytów gotówkowych, samochodowych czy porównywarka kredytów hipotecznych. Generalnie jednak jest nam potrzebna, potrzebne są nam też rankingi i analizy ofert kredytowych.

Oczywiście nie każdy ze starających się o kredyty wie jak posługiwać się kalkulatorem kredytowym i jak porównać oferty kredytowe a przede wszystkim jak dobrać dla siebie jak najkorzystniejszy kredyt. Nie jest to proste ale możliwe i można też zwrócić się o pomoc do firm doradztwa finansowego, albo doradców kredytowych.

Kredyt gotówkowy pod hipotekę domu – na co zwrócić uwagę?

Kredyt-gotówkowy-pod-hipotekę-domu---na-co-zwrócić-uwagę?

Oprocentowanie oraz warunki kredytowania i spłaty kredytów gotówkowych najczęściej są niezbyt korzystne dla kredytobiorców. Warto sięgnąć po kredyty gotówkowe pod hipotekę domu lub mieszkania, na co zwrócić szczególną uwagę?

Nie należy brać kredytów gotówkowych pod zastaw hipoteki domów czy mieszkań w firmach pozabankowych lub od kredytowych domokrążców. Wielu klientów straciło swoje mieszkanie lub dom, zastawiając je u prywatnych kredytodawców lub w instytucjach pozabankowych. Przypadek mieszkanki Gdańska jest tego najlepszym dowodem. Kobieta pożyczyła 10 tys. zł pod zastaw mieszkania u prywatnego inwestora. Sądziła, że ze spłatą kredytu nie będzie mieć problemów, ale nie przeczytała dokładnie umowy, bowiem odsetki w takich firmach i u takich inwestorów często przekraczają nawet 1000 proc. Szybko okazało się, że nie była w stanie spłacać swojego zadłużenia i mieszkanie zostało zlicytowane. Dlatego jeżeli już kredyt gotówkowy pod zastaw domu czy mieszkania, to tylko w bankach.

Cel i zabezpieczenie kredytu

Decydując się na kredyt w banku, trzeba zwracać uwagę na szereg elementów, bowiem banki również potrafią manipulować ofertami oraz klientami. Należy przeanalizować szczególnie dokumenty, jakie starający się o taki kredyt powinni dostarczyć do banku. Kredyty gotówkowe pod hipotekę domu czy mieszkania są niczym innym jak pożyczkami hipotecznymi, których oferta jest w bankach dość bogata. Banki przyznają pożyczki hipoteczne na dowolny cel, ich zabezpieczeniem są hipoteki tych nieruchomości. Są oczywiście zdecydowanie niżej oprocentowane od standardowych kredytów gotówkowych i korzystniejsze w spłacie. Jakie dokumenty są w tym przypadku niezbędne?

Niezbędne dokumenty

Comperia.pl słusznie zauważa, że każdy z banków może i ma swoje procedury, którymi kieruje się przy udzielaniu pożyczek hipotecznych czy kredytów gotówkowych pod hipotekę domu lub mieszkania. Standardowo wymagane są następujące dokumenty: dowody osobiste małżonków, ich zdolność kredytowa, pozytywne historie kredytowe, dokumenty potwierdzający, iż nieruchomość, którą kredytobiorca chce zastawić, jest jego nieruchomością, czyli akt notarialny, wypis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej. Poza tym banki mogą w każdej chwili zażądać innych dokumentów i osoby ubiegające się o takie kredyty będą musiały dostarczyć je do banku. O szczegóły najlepiej pytać w oddziałach.

Głos doradcy finansowego

Należy zwracać uwagę nie tylko na konieczne dokumenty, ale również, a może przede wszystkim, na koszty takich kredytów oraz warunki kredytowania i spłaty należności bankowych. Ważne jest również dopasowanie kredytu do możliwości finansowych oraz potrzeb klienta. Kredyty pod zabezpieczenie hipotek są bardzo ważnymi kredytami i skomplikowanymi w wyborze i warto zasięgnąć opinii doradców finansowych, którzy dysponują wachlarzem ofert i mogą zaproponować co najmniej kilka wariantów do wyboru.

Czytajmy też regulaminy

Czytajmy też regulaminy lokaty ranking regulaminy Jak wynika z analizy specjalistów od lokat bankowych klienci tego rynku zaczynają wycofywać się z tego rynku ponieważ spada oprocentowanie depozytów, ponieważ spada atrakcyjność tego ryku, ponieważ sytuacja na tym rynku coraz bardziej się komplikuje i jest to prawda.

Wprawdzie nie ma jakiegoś masowego odpływu klientów z tego rynku, ale ten niepokojący sygnał banki powinny odebrać. Czy odbierają? I tak i nie, ponieważ banki chyba jednak wstrzymały spadek oprocentowań ale wynika to raczej z faktu że rada polityki pieniężnej wstrzymała obniżanie stóp procentowych i w związku z tym banki wstrzymały również obniżanie oprocentowania lokat bankowych. Ale ponoć są też banki które śladowo podniosły oprocentowanie ale nie na tylko aby zadowoliło to klientów tego rynku. Na rynku lokat bankowych złożone są setki miliardów złotych i wprawdzie w ostatnim okresie wypłynęło z tego rynku kilkanaście miliardów złotych ale dla tego rynku nie jest to jakaś znacząca kwota więc banki niekoniecznie się tym przejęły. A szkoda bo może za jakiś czas okazać się że wypłynęły kolejne miliardy dlatego banki, o ile interesuje ich rynek lokat bankowych, powinny podjąć działania w celu ratowania tego rynku. Ale na rynku lokat bankowych można i teraz jeszcze znaleźć lokaty bankowe oprocentowane powyżej 5% i jeżeli przejrzelibyśmy ranking lokat bankowych to zauważylibyśmy że takie oferty maja takie banki jak lions bank, idea bank czy getin bank. Tak więc po odjęciu podatku oraz stopy inflacyjnej jeszcze coś by zostało nam jako zysk. Nie jest on zbyt wielki ale jest. Wielkiego zysku szukajmy na rynkach inwestycyjnych a nie na oszczędnościowych.

Jednakże decydując się na lokaty bankowe i szukając najkorzystniejszych ofert nie sugerujmy się jedynie danymi jakie daje nam ranking lokat bankowych ale musimy dokładniej przeanalizować ten rynek no i czytać regulaminy lokat bankowych gdzie znajdziemy bardziej szczegółowe informacje.

Kredyt oddłużeniowy dla dłużników

Kredyt oddłużeniowy dla dłużników kredyt konsolidacyjny konsolidacja kredytów oddłużenie Kredyt oddłużeniowy to zadłużenie oferowany dla osób posiadających wiele kredytów spłacanych w tym samym czasie, którzy mają coraz większe kłopoty w ich systematycznej spłacie lub całkowicie zaprzestały uiszczania rat.

Kredyty oddłużeniowe są odpowiednikami kredytów konsolidacyjnych, jednak nie należy ich ze sobą mylić, bowiem kredyt oddłużeniowy przeważnie oferowany jest przez parabanki, natomiast kredyt konsolidacyjny przez banki tradycyjne.

W dzisiejszych czasach istnieje możliwość zaciągnięcia nawet wielu kredytów jednocześnie, kredytodawcy nie sprawdzają zdolności kredytowej swoich klientów dlatego ci decydują się na kolejne zadłużenia mimo słabych możliwości finansowych. Kłopoty pojawiają się gdy kredytobiorca po prostu nie ma wystarczających pieniędzy na spłatę zadłużeń, właśnie w tym momencie powinien pomyśleć o kredycie oddłużeniowym, który spłaci wszystkie aktualne zadłużenia kredytobiorcy zamieniając je w jeden większy kredyt, wówczas kredytobiorce obowiązuje jednak, lecz znacznie większa rata kredytu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można trochę zaoszczędzić, spłata jednego zadłużenia jest o wiele bardziej ekonomiczna, poza tym kredyt oddłużeniowy rozkładany jest na dłuższy czas spłaty, a co za tym idzie miesięczna rata zadłużenia jest mniej ciążąca na kieszeni kredytobiorcy.Należy jednak pamiętać, aby przed wybraniem oferty kredytu oddłużeniowego sprawdzić wiele propozycji jednocześnie, nie każdy kredyt jest sobie równy dlatego warto sprawdzić rankingi klasyfikujące propozycje parabanków w zakresie kredytów oddłużeniowych.

Skutecznym sposobem na znalezienie korzystnej oferty zadłużenia jest również samodzielne obliczanie kosztów konkretnych propozycji zadłużeń korzystając z kalkulatora kredytów, wystarczy znaleźć w sieci odpowiednie narzędzie, dostosowane do kredytów oddłużeniowych.

Łatwiejszy kredyt

Łatwiejszy kredyt Banki Kredyty Finanse Zgodnie z działaniami odnośnie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych, banki maja czas do końca lipca na wdrożenie pewnych założeń, które nakłada na nie znowelizowana Rekomendacja T, która została uchwalona w lutym. Dzięki niej konsumenci będą mieli ułatwiona drogę do kredytu. Wszystko wskazuje na to, że potencjalni kredytobiorcy powinni wyczekiwać na początek sierpnia. Dlaczego? Ponieważ wtedy w życie wchodzi znowelizowana Rekomendacja T, która wdroży zupełnie nowe założenia w kontekście analizowania zdolności kredytowej konsumentów. Co się zatem zmieni? Zmieni się przede wszystkim to, że kredytobiorca nie będzie analizowany przez bank za pośrednictwem współczynnika DiC. Jest to rygor, który traktuje o tym, że kredytobiorca nie może być zanadto obciążony rata kredytu. Maksymalne zobowiązanie finansowe może wynosić 50% naszych miesięcznych wydatków. Po wprowadzeniu nowych rozporządzeń wejdzie w życie większa swoboda bankowa. Jednak nie jest to tożsame z tym, że instytucje finansowe będą sobie mogły robić co im się podoba. Również będą obowiązywały różne ograniczenia jednak nie będą one zamknięte w ścisłych ramach. Bank będzie miał prawo podchodzić do tego indywidualnie. Dodatkowo banki będą miały mniej skomplikowane procedury wyliczania zdolności finansowej. A to sprawdzać się będzie do analizy opartej na bardziej ogólnych wytycznych niżeli dotychczas. Od sierpnia banki będą również wymagały od klientów kredytowych aby ci wnieśli wkład własny na poczet swojego lokum. Dzisiaj istnieją jeszcze te instytucje, które nie maja takich wymagań. Otóż według ich roszczeń klient będzie musiał włożyć na wstępie współpracy aż 20 %. Jeżeli kredyt bez formalności będzie opiewał na 300 tysięcy złotych to aż 60 tysięcy będziemy zmuszeni wpłacić. To nie jest mała sumka i nie każdego na nią niestety stać.

Własne M a kredyt

Własne M a kredyt mieszkania najlepszy kredyt mieszkaniowy nieruchomości Jeżeli staramy się o finansowanie z ramienia banku na zakup mieszkania powinniśmy wnikliwie przeanalizować każdą ofertę. Czy warto korzystać z istniejących rankingów kredytów hipotecznych, które określają jaka usługa bankowa oferuje aktualnie najlepszy kredyt mieszkaniowy bądź budowlany? Tym problemem zajmiemy się w poniższym artykule. Najlepszy kredyt mieszkaniowy to nie tylko wyrachowane liczenie jak również wnikliwa analiza. To również elastyczność w kontaktach między klientem a instytucją finansową. Pamiętajmy, że powierzane środki powinny być odpowiednio przez nas gospodarowane. To jak bardzo będzie instytucja elastyczna na ich spieniężenie spowoduje jak bardzo przybliżymy się do marzeń naszego własnego mieszkania. Ważnym elementem, który powinien być rozpatrywany czysto personalnie to możliwość zaciągnięcia kapitału kredytowego o odpowiedniej dla nas wysokości jak również na bardzo wygodny okres spłat, który może różnić się w zależności od poszczególnych instytucji finansowych nawet o 15lat! Jeżeli zdecydujemy się, który bank jest w stanie udzielić nam atrakcyjnego kredytu mieszkaniowego warto zwrócić uwagę na wszelkie koszty związane z tym przedsięwzięciem. Bardzo wielu Polaków popełnia jeden podstawowy błąd. Jako punkt odniesienia dotyczącego kosztów kredytowych uwzględnia jedynie oprocentowanie nominalne, które nie jest jedynym elementem składającym się na opłacalność finansową danego przedsięwzięcia. Warto zwrócić uwagę na wysokość opłat związanych z ubezpieczeniem kredytu, które często sięgają nawet kilkuset złotych miesięcznie co w pryzmacie kilkudziesięciu lat stanowi naprawdę ogromną kwotę nadpłat. Kolejnym elementem są wysokości prowizji za udzielenie kredytu a nawet ewentualne jego rozpatrzenie. Taka wartość jest bezzwrotna i często wymagana do pokrycia w momencie uzyskania finansowania.

Kredyt studencki

Kredyt studencki Banki Finanse kredyt studencki Prawie każdy obywatel w naszym kraju marzy o posiadaniu odpowiedniego dyplomu konkretnej uczelni wyższej. Jednak jak wiemy dalsze kształcenie, które zazwyczaj odbywa się w dużych miastach wiąże się z pewnymi kosztami. Jak sobie poradzić w momencie, gdy nie jesteśmy w stanie posiadać atrakcyjnego zatrudnienia pod względem zarobków z powodu naszego stacjonarnego trybu nauczania?

Jak wiemy inwestowanie w przyszłość może przybierać różne formy. Jedną z nich jest bez wątpienia finansowanie naszego kształcenia, które może odbywać się w dwojaki sposób. Jeżeli zamierzamy podjąć studia na uczelniach prywatnych czy też w trybie zaocznym bądź wieczorowym będzie to się wiązało z odpowiednio wysokim czesnym, które często nie pozwala na kontynuację nauki po zdanym egzaminie dojrzałości. Nasz kraj oferuje jednak możliwość otrzymania atrakcyjnego finansowania, które będzie wypłacane w odpowiednio wysokich transzach na poziomie 600zł miesięcznie przez cały nasz okres edukacyjny. Taki zastrzyk gotówki jest bez wątpienia dobrym początkiem na możliwość rozpoczęcia studiów. Okres ratalny, który przysługuje potencjalnemu studentowi, który dalej jest określany jako kredytobiorca wynosi nie więcej niż 6 lat. Jak wiemy taki przedział czasowy odpowiada równowartości otrzymania pełnego wykształcenia wyższego bez jakichkolwiek opóźnień. Gdy zdecydujemy się na taki rodzaj finansowania powinniśmy posiadać odpowiednie pokrycie naszego zobowiązania pod postacią zabezpieczenia. Forma zabezpieczeń może być różna. Do dyspozycji posiadamy żyrantów, którzy będą ręczyli za nasze zobowiązanie, odpowiednie zatrudnienie, które możemy otrzymać od razu po ukończeniu studiów i mamy zagwarantowane w ramach konkretnej współpracy czy też zabezpieczenie w postaci nieruchomości, którą ktoś może poręczyć. Aby otrzymać kredyt studencki należy rozpocząć swoją edukację przed ukończeniem 25 roku życia oraz uczęszczać jak wspomnieliśmy na samym początku na uczelnię wyższą, z której jesteśmy w stanie otrzyma dane wykształcenie.

Kredyty bankowe

Kredyty bankowe Banki Finanse kredyty bankowe Czy wiemy co stanowi główny zysk komercyjnych instytucji finansowych? Skąd biorą środki na przeprowadzanie transakcji pod postacią kont oszczędnościowych czy też lokat bankowych? Jak wiemy nie są to udzielane pieniądze z własnej kieszeni gdyż każdy zna politykę jaką kieruje się bank. W poniższym artykule postanowimy przedstawić mały schemat zasady działania instytucji finansowej. Banki opierają swój kapitał zazwyczaj na depozytach bankowych potencjalnych klientów. Kapitał ten jest wykorzystywany w celu udzielania finansowań, jakimi są kredyty bankowe bądź też pożyczki gotówkowe czy też hipoteczne. Jak wiemy oprocentowanie kont oszczędnościowych czy też lokat bankowych jest znacznie niższe niż sumaryczna wartość tego co nadpłacamy podczas ubiegania się o kredyty bankowe. Co wpływa na ich koszt? Jak wiemy banki nie mogą liczyć tylko i wyłącznie na rezerwy finansowe płynące z depozytów. Tak więc muszą posiadać odpowiedni kapitał zakładowy, który swoje pierwsze pieniądze pobierał z narodowego banku polskiego, czyli banku centralnego naszego kraju. W takiej sytuacji zapożyczone pieniądze są oprocentowane o stałą stawkę, którą są stopy procentowe. Jest to jeden z czynników, który jest doliczany potencjalnemu kredytobiorcy. Dodatkowo musimy pamiętać, że bank musi czerpać również zyski z tytułu powierzonego finansowania w celu pokrycia zobowiązań wobec depozytariuszy, aktualnych kosztów, które generuje inwestycja oraz relatywny zysk. W tym momencie pojawia się szereg opłat dodatkowych. Niewątpliwie największe z nich to prowizja banku za udzielenie finansowania a nawet rozpatrzenia wniosku kredytowego czy prowadzenia tzw. opieki nad nim oraz marża. Wysokość tych parametrów zależy od polityki danej instytucji finansowej oraz stopniu ryzyka jakie ponosi udzielając nam kredytu na warunkach zawartych w umowie kredytowej.

Jak żyć na kredyt? Tutaj tylko o tym!