Oprocentowanie kredytu

25 kwietnia 2012

Kredyty bankowe cechują się szeregiem różnego typu kosztów. Oprócz stacjonarnych prowizji i oprocentowania każda pożyczka wiąże się z opłatami , które wykraczają poza standardowy zakres kredytowania. Przykładem może być ubezpieczenie kredytu, opłata za wniosek kredytowy, opłata za wcześniejszą spłatę zadłużenia etc. Zacznijmy od fundamentalnego kosztu jakim jest oprocentowanie kredytu.
Jest to połączenie dwóch parametrów: stopy procentowej oraz marży banku. Stopa referencyjna uzależniona jest od wskaźników rynkowych. Warunkuje ją stan bieżącej gospodarki i koniunktury. W opozycji do tego parametru jest marża banku, która ustalana jest indywidualnie, obowiązuje przez cały czas spłaty kredytu. Stopa procentowa może bowiem ulegać wahaniom. Innym wariantem opłaty w kontekście bankowego kredytu jest prowizja. Jest to jednorazowa opłata, która nie może przekroczyć 5% wartości pozyczki. Zasada jaka reguluje ten parametr to ustawa antylichwiarska. Prowizja może być zapłacona w ratach lub za pośrednictwem jednej transzy. Kolejnym kosztem jest ubezpieczenie kredytu. W większości przypadków jest to miesięczna procentowa stawka liczona od kwoty kredytu. Jej wysokość plasuje się między 0,04 punktów procentowych do 0,7 procenta wartości finansowania. Jak widać jest to bardzo duża rozpiętość jak na wartości cenowe ubezpieczeń. Logicznie podchodząc do sytuacji jasno powinniśmy stwierdzić, że im więcej płacimy za ubezpieczenie tym spektrum działania jest znacznie korzystniejsze dla nas i szersze. Niestety nie zawsze proporcje w tej sytuacji są odpowiednio zachowane. Niekiedy najtańsze ubezpieczenia mają taki sam zakres jak te z wyższej półki cenowej. Zakresy ubezpieczeń również różnią się między bankami. Innym rodzajem kosztu jest opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt. Wynosi on nawet 1000 PLN i jest to opłata bezzwrotna nawet w przypadku kiedy to bank odrzuci nasz wniosek. Kredyty hipoteczne wiążą dodatkowo z kosztami takimi jak ustanowienie hipoteki, wpis do księgi wieczystej etc.