Leasing

2 kwietnia 2012

Leasing stanowi dzisiaj ofertę nie tylko dla klientów firmowych ale również dla klientów indywidualnych. Jest to niecodzienna sytuacja bowiem do tej pory leasing kojarzony był jako produkt skierowany dla firm. Przedsiębiorstwa, które zajmują się finansowaniem stale się jednak rozwijają i dzięki temu możemy skorzystać z leasingu większość dostępnych środków trwałych.
Przedmiotem umowy nazwanej leasingu, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, mogą być tylko rzeczy. Przedmiotem umowy nienazwanej o charakterze umowy leasingu mogą być rzeczy oraz wartości niematerialne i prawne. Biorąc pod uwagę ilość podmiotów, które uczestniczą w transakcji leasingowej możemy wyróżnić podmiot o nazwie leasingobiorca oraz leasingodawca. Leasingobiorcą nazywamy tą osobę która zobowiązuje się do regularnej spłaty swojego leasingowego obowiązku. Leasingodawcą nazywamy zaś podmiot, który udziela leasingu. Leasing możemy podzielić na pośredni (w transakcji uczestniczą więcej niż dwie strony, tzn. między producentem a użytkownikiem występuje wyspecjalizowane przedsiębiorstwo leasingowe) i bezpośredni ((gdy producent zawiera umowę bezpośrednio z użytkownikiem). Jeżeli chcemy obniżyć raty swojego zobowiązania możemy posłużyć się poręczycielem. Jest to metoda zabezpieczająca naszą pożyczkę zarówno w kontekście kredytu jak i leasingu. Leasing może być także ubezpieczony poprze Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Najczęściej, jako właściciel, o wyborze ubezpieczenia decyduje leasingodawca. Niektóre firmy leasingowe współpracują z jedną lub dwoma firmami ubezpieczeniowymi. W ostatnim czasie chodliwym produktem stał się leasing nieruchomości. Polega on na dzierżawie lokalu. Zasady płatności są analogiczne. Leasingobiorca może wybierać spośród kilku rodzajów finansowania leasingowego. (operacyjny lub finansowy inaczej konsumencki).