Studencki żywot nie zawsze usłany jest różami

4 kwietnia 2012

Studencki żywot nie zawsze usłany jest różami. Osoby, które wyjechały w celu kontynuowania nauki z mniejszych miast do metropolii narażone są na wiele pokus. Nie wszystkim rodzice sponsorują pobyt w dużym mieście i możliwość studiowania. Czy to oznacza, że osoby biedniejsze muszą pożegnać się z edukacją?
Kredyty studenckie wypłacane są na okres trwania studiów przez czas 6 lat w przypadku studiów dwustopniowych. Jeżeli decydujemy się na doktorat to bank również oferuje nam tego rodzaju świadczenie przez 4 lata. Rata kredytowa wypłacana jest na konto beneficjenta raz w miesiącu. Transza wynosi 600 PLN. Kiedy student zobowiązany jest spłacić swoje wieloletnie zobowiązanie studenckie? Spłata pierwszej raty zaczyna się dwa lata po skończeniu studiów. Co jeśli przez ten czas nie znaleźliśmy pracy? Wtedy bank może udzielić nam odroczenia spłaty na okres kilku miesięcy. Jest to jednak indywidualna decyzja naszego oddziału bankowego. Jesteś wybitnym studentem? Zaliczasz się do wąskiego grona absolwentów, którzy ukończyli swoje zmagania edukacyjne z wyróżnieniem? Jeżeli tak to z powodzeniem możesz starać się o umorzenie ok. 20% długu studenckiego. Co należy zrobić, aby bank przyznał nam owo dofinansowanie? W pierwszej kolejności zainteresowany musi przedstawić przed bankiem udokumentowane dochody jakie przypadają na jednego członka rodziny. Studenci, którzy zostali pozbawienie opieki rodzicielskiej mają pierwszeństwo w staraniu się o finansowanie z ramienia banku. W jakich placówkach możemy ubiegać się o kredyty studenckie? Listę otwiera Bank PKO BP. O dofinansowanie możemy starać się także w banku PKO S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. W przypadku z kłopotami w otrzymaniu kredytu student może starać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego.