Kredyty studenckie

5 lutego 2012

Idea kredytu studenckiego opiera się na pomocy osobom, które nie stać na samodzielne finansowanie swojej edukacji. Inwestycja we własne doświadczenie to najcenniejszy kapitał. Wymaga nie tylko silnej determinacji , ale także sporej gotówki. Zdolni i ambitni od kilku lat mogą wspomagać się kredytami studenckimi, które z całą świadomością zasługują na miano preferencyjnych. Nie ma znaczenia na jakies uczelni studiujemy czy na prywatnej czy na państwowej.

Mimo tego, że kredyty studenckie są ogólnodostępne to wielu Polaków nie pamięta o tej alternatywie wsparcia finansowego. Wielu studentów decyduje się na podjęcie pracy zamiast na złożenie wniosku o kredyt studencki. Warunki, na których banki udzielają tego rodzaju pożyczki są indywidualnie ustanawiane przez banki. Nie wszyscy studenci są w stanie jednak uzyskać odpowiednie zabezpieczenie ubiegając się o kredyt w banku. Problem z otrzymaniem świadczenia mają w dużej mierze studenci zamieszkujący obszary wiejskie. Różnice tą pomaga wyrównać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa która udziela poręczeń spłaty kredytów zaciąganych przez studentów zamieszkujących na terenie gmin wiejskich. Na jaką pożyczkę może liczyć student? Kredyt studencki wypłacany jest w ratach na okres nie dłuższy niż 6 lat, a w przypadku doktoratów może on zostać przedłużony maksymalnie o 4 lata. Każdego miesiąca student może otrzymać 600 PLN. Spłata zobowiązania rozpoczyna się dopiero po kilku latach od skończenia studiów. Nie ma znaczenia na jaką uczelnie uczęszcza student. Kredyty studenckie obejmują wszystkich kwalifikujących się bez względu na typ i rodzaj uczelni. W wyjątkowych przypadkach banki umarzają 20% kredytu. Dzieje się tak w przypadku problemów ze znalezieniem pracy co za tym idzie problemami finansowymi.