Kredyty dla nowych firm

18 marca 2012

Jak powszechnie wiadomo nowa firmowa oznacza szereg wyrzeczeń ze strony początkującego przedsiębiorcy. Kapitał jaki wkładamy na wstępie w naszą działalność nie zawsze zwraca nam się w takim samym poziomie. Kredyty dla nowych firm mogą znacznie ułatwić życie młodym biznesmenom, którzy mają duży apetyt na zysk.

Kredyt dla nowych firm może przybierać kilka zasadniczych form. Pierwszą z nich jest kredyt obrotowy, drugą stanowi kredyt inwestycyjny. Trzecia forma pożyczkowa to stale odnawiający się kredyt na rachunku bieżącym. Która z przedstawionych metod finansowania jest najskuteczniejsza? To zależy od potrzeb i możliwości zarówno banku jak i właściciela działalności gospodarczej. Kredyt inwestycyjny jak sama nazwa wskazuje przeznaczony jest na nowe inwestycje. Przyznawany jest przez instytucje finansową na podstawie kondycji ekonomicznej firmy. Jeżeli firma jest wypłacalna i istnieje duże prawdopodobieństwo spłaty kredytu w odpowiednim terminie bank udziela finansowania. Okres spłaty może sięgać nawet do 15 lat w przypadku kredytów inwestycyjnych zabezpieczonych hipoteką. Kredyt obrotowy przyznawany jest w celu bieżącego finansowania przedsiębiorstwa. Może on być wypłacany jednorazowo lub w postaci comiesięcznej transzy. Oprocentowany jest on na średnio kilkanaście procent. Kredyt dla nowych firm może także przybierać formę linii kredytowej na rachunku. Każdy bank cechuje się innymi procedurami przyznawania linii. Jest ona automatycznie odnawiana w przypadku kiedy przedsiębiorca spłaci swoje zadłużenie. Do niedawna niewiele banków brało pod uwagę kredytowanie nowych przedsiębiorstw. Dzisiaj tego rodzaju operacje są na porządku dziennym. W związku z wysokim ryzykiem udzielania kredytów nowym firmom, koszty takiego kredytu są stosunkowo wysokie. Wysokie jest ubezpieczenie pożyczanych pieniędzy na wypadek braku możliwości spłaty.