Kredyt remontowy PKO BP

1 maja 2012

 Kredyt remontowy Nie oznacza wcale, że jest przeznaczony tylko i wyłącznie do klientów indywidualnych. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe też muszą czasem zainwestować w odnowienie nieruchomości.

To właśnie do takich odbiorców jest kierowany kredyt remontowy PKO Bank Polski. Co, jak i na jak długo? – odpowiedzi na te pytanie znajdziecie poniżej.

Kredyt remontowy banku PKO BP będzie udzielony na sfinansowanie celów takich jak:
– remont nieruchomości i urządzeń będących własnością kredytobiorcy
– modernizacja nieruchomości i urządzeń będących własnością kredytobiorcy
– kredyt może być także udzielony w formie kredytu refinansowego, na spłatę zadłużeń wynikających z celów, o których mowa w dwóch poprzednich punktach

Do wzięcia kredytu remontowego NASZ REMONT może zachęcić chociażby długi okres kredytowania. W kredytach z przeznaczeniem na remont, jest to jeden z dłuższych obecnie okresów i wynosi nawet do 20 lat.

Jeżeli chodzi o kwoty kredytu, to są one nie ograniczone wartością maksymalną. Jest jednak kwota minimalna i wynosi 10 000zł, są także progi odnośnie wkładu własnego.
– kwoty do 750 000zł nie wymagają wkładu własnego
– kwoty wyższe od 750 000zł wymagają 20% wkładu własnego
Bank PKO dopuszcza karencję w spłacie kredytu. Może ona jednak wynosić niewiele, bo od 1 do 3 miesięcy od momentu wypłaty kredytu lub jego ostatniej transzy. Kwota kredytu może zostać wypłacona zarówno jednorazowo, jak też w kilku transzach, może także zostać wypłacona w formie przelewu gotówki na rachunek wykonawcy prac remontowych. Do 10% kredytu może zostać także przelane na rachunek osobisty kredytobiorcy, ale tylko w wypadku, gdy część prac wykonuje on sam lub gdy musi ponieść dodatkowe koszty, które opłacane są gotówkowo, a nie przelewem.

Kredyt remontowy PKO BP nie wymaga hipoteki, jako formy zabezpieczenia. Najczęstszymi formami są:
– klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku w banku
– pełnomocnictwo do pobrania środków z innego banku
– przelew wierzytelności wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej od członków z tytułu udziału w spłacie kredytu remontowego