Kredyt na działkę

1 maja 2012

Czy starając się o kredyt na dom, który jest typową odmianą kredytu hipotecznego musimy posiadać gotówkowy wkład własny, aby uatrakcyjnić nasz wybór? Nie, wystarczy, że posiadamy np. ziemię pod budowę planowanej nieruchomości. Działka w takich wypadkach uznawana jest za wkład własny a jak wiemy, jej wartość nie jest niska. Co w przypadku, gdy planami futurystycznymi jest posiadanie własnej działki i jej zakup również chcemy sfinansować z ręki banku? Istnieje możliwość skorzystania z usługi jaką jest kredyt na działkę. Kredyt na działkę to również zwykły kredyt hipoteczny tylko jego cel spieniężenia przeznaczony jest na zakup gruntu pod budowę danej nieruchomości. Niestety w takich wypadkach banki stawiają duże warunki, gdyż zakup np. ziemi rolnej w przypadku naszej niewypłacalności ich nie urzeka. I jest to oczywistym faktem, ponieważ nie ma chętnych na zakup takiego gruntu za wiele, więc bank w przypadku przejęcia miałby problem ze sprzedażą. Co należy więc spełnić aby owy kredyt otrzymać? Bez wątpienia ziemia musi być w odpowiedniej lokalizacji, tzn. wystarczająca atrakcyjna dla konkretnego bankowego konsultanta oraz o konkretnej kategorii. Np. działka przemysłowa bądź pod zabudowę jednorodzinną. Jak wspomnieliśmy wcześniej nie istnieje możliwość praktycznie otrzymania finansowania na ziemie o kategorii rolnej bądź terenów zieleni i rekreacji. Również działki znajdujące się na obszarach terenów natura 2000 mają nikłe szanse na zrealizowanie zakupu za pośrednictwem kredytu. Warto jest więc zastanowić się, gdzie i jaką ziemie chcemy zakupywać. Być może należy skorzystać z mniej atrakcyjnej oferty jaką są pożyczki hipoteczne, jednak w takim wypadku jeżeli chcielibyśmy zakupić ziemię rolną, nikt nie będzie miał o to do nas żadnych pretensji. Jednak jak zwykle decyzja należy do państwa.