Kredyt konsumencki jest dobry

22 lipca 2009

Jesteś konsumentem – tzn. zawierasz umowy z innymi podmiotami na własny użytek. Nie chcesz być oszukany i chcesz postępować uczciwie. Wymagaj też tego od innych. Akurat w przypadku kredytów z pomocą przychodzi Państwo i prawo, które wprowadza pojecie tzw. kredytu konsumenckiego. Co to jest i co tak właściwie znaczy dla zwykłego kredytobiorcy? Generalnie kredyt konsumencki jest dobry.

Definicja kredytu konsumenckiego jest  ściśle określona w ustawie. Przekładając to na prosty język można powiedzieć, że jest to każdy kredyt zaciągany w banku (lub innej instytucji udzielającej pożyczek czy odroczeń spłaty) na cele nie związane z działalnością gospodarczą. Maksymalna kwota kredytu do jakiej uznawany jest on za kredyt konsumencki to 80 tys. zł. W tej definicji mieszczą się kredyty gotówkowe, ratalne, pożyczki w koncie, kredyty hipoteczne (te z kwotą kredytu do 80 tys. zł).

No dobrze, ale co to wszystko tak naprawdę znaczy dla zwykłego Kowalskiego? Czy ustawa o kredycie konsumenckim coś nam daje? Na pewno tak. Przede wszystkim taka umowa kredytu musi zostać  sporządzona na piśmie, które będzie zawierało dokładne warunki umowy. W przypadku kredytu konsumenckiego kredy biorca ma prawo do odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni od jej podpisania. Prawo to jednak nie przysługuje w przypadku kredytów przeznaczonych na nabycie instrumentów finansowych (np. kredyty na zakup kontraktów terminowych). Odstąpienie od umowy musi być dostarczone do pożyczkodawcy na piśmie.

Co jeszcze daje ustawa o kredycie konsumenckim? Np. to, że całkowita spłata takiego kredytu nie może być związana z prowizją – jest po prostu darmowa. Dodatkowo ustawa narzuca instytucji, która udziela kredytu konsumenckiego musi powiadomić nas w umowie o wszystkich kosztach związanych z kredytem. Jakie to koszty? Między innymi prowizje, opłaty, ubezpieczenia dołączone do kredytu, koszty konta bankowego jakie musi być założone do spłaty kredytu itp. Z tym, że łączna kwota dodatkowych opłat nie może przekroczyć 5 procent wartości kredytu.

Ustawa o kredycie konsumenckim dokładnie określa co powinna zawierać umowa kredytowa – m.in. zasady i termin spłaty kredytu, roczną stopę oprocentowania, wiadomość o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest klient, informację o terminie, sposobie i skutkach wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy.

Kredyt konsumencki jest więc terminem określającym kredyty, które regulowane są przez ustawę o kredycie konsumenckim i daje większą ochronę klientom banków i innych instytucji, które pożyczają pieniądze.

Creditmaker