Jak wziąć kredyt na mieszkanie przy umowie na czas określony?

14 października 2016

Coraz więcej Polaków zatrudnianych na umowy o pracę w pierwszych miesiącach, a nawet latach, pracuje na umowie na czas określony. Czy – jeśli znajdujemy się właśnie w takiej sytuacji – możemy w tym przypadku liczyć na kredyt na mieszkanie?

Kredyt zaciągnięty na kupno mieszkania jest zobowiązaniem udzielonym na wysoką kwotę i na długi okres spłaty. Banki, pożyczając pieniądze pod hipotekę, skrupulatniej weryfikują zdolność kredytową kredytobiorcy, ponieważ chcą mieć pewność, że klient nie będzie miał problemu ze spłatą zadłużenia.

Jak banki badają zdolność kredytową?

Podczas analizy sytuacji finansowej kredytobiorcy, brane będą pod uwagę jego dochody miesięczne, spłacane kredyty, koszty utrzymania, a także rodzaj umowy o pracę i długość stażu. Banki, udzielając kredytów, preferują przede wszystkim formę zatrudnienia, jaką jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednak w związku z tym, że coraz więcej osób jest zatrudnionych na umowy tylko na czas określony lub w formie innych umów, banki przychylają się także do tej grupy kredytobiorców.

Co z umową próbną?

Rozpoczynając pracę w nowej firmie, na ogół dostajemy pierwszą próbną umowę na okres trzech miesięcy. Oczywiście z taką umową ciężko będzie o kredyt, ponieważ taki dokument nie gwarantuje nam, że pracodawca zatrudni nas na dłużej. Na szczęście taka umowa nie jest całkiem bezwartościowa, ponieważ wlicza się do ogólnego stażu pracy.

Dodatkowe zaświadczenia

Pomimo tego, że banki przychylniej patrzą na kredytobiorców zatrudnionych na czas określony, takie osoby czeka trochę więcej formalności. Analizując sytuację tak zatrudnionego klienta, instytucja finansowa przede wszystkim zwraca uwagę na okres, na jaki została zawarta umowa oraz na to, czy jest to pierwsza, czy kolejna umowa z danym pracodawcą. Jeśli jest to pierwsza umowa, wtedy bank może zażądać od kredytobiorcy dodatkowego zaświadczenia, w którym pracodawca zagwarantuje, iż po wygaśnięciu aktualnej umowy o pracę, następna będzie zawarta na takich samych warunkach jak obecna. Niektórym bankom wystarczy zaświadczenie zapewniające, że aktualna umowa na czas określony będzie kontynuowana na kolejny okres.

Informacje o dochodach

Dodatkowo bank, przed udzieleniem kredytu, może poprosić kredytobiorcę o przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o wysokości dochodu. Najczęściej taka informacja musi być podana na druku banku i powinna zawierać średnią dochodu z trzech ostatnich miesięcy. Instytucja finansowa w takim przypadku bierze także pod uwagę ogólny staż pracy kredytobiorcy, a czasami także staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia.