Płatny aneks zawsze gdy zmieniasz umowę

28 sierpnia 2009

Wydłużenie okresu spłaty? Zmiana waluty kredytu? A może zmiana tryby spłat z raty równych na malejące? O ile modyfikacja w ogóle wchodzi w grę to za jej wprowadzenie będziesz musiał zapłacić. Bank będzie wymagał płatnego aneksu zawsze, gdy zmieni umowę.

Warunki Twojego kredytu określa umowa i regulamin. Jeżeli jakikolwiek parametr kredytu miałby ulec zmianie, wymaga to wcześniejszej modyfikacji treści umowy bądź regulaminu. O ile regulamin bank ma prawo zmienić jednostronnie, jedynie informując klienta o zaistniałym fakcie, o tyle w przypadku zmiany treści umowy musimy mówić o aneksie. A więc o porozumieniu zmieniającym treść właściwej umowy. Dodatkowo tak jak w przypadku zmian regulaminu inicjatywa jest po stronie banku, tak w przypadku aneksu umowy inicjatywa jest często po stronie klienta.

Aneks jest niestety płatny. Co skądinąd jest uzasadnione. Przecież przygotowanie dokumentu stanowi dla banku określony koszt. Bywają jednak sytuacje, kiedy bank powinien o pobierania opłaty odstąpić. Choćby w przypadku, kiedy z jakichś przyczyn aneksowanie umowy jest koniecznością, a stojący za tym powód nie jest po stronie klienta, a po stronie banku. A bywa, że bank nie tylko nie chce zrezygnować z pobrania opłaty, a jeszcze dodatkowo ją zawyża. Ma to miejsce w sytuacji, kiedy bankowi zależy na odwiedzeniu klienta od zamiaru zmiany treści umowy. Przykład z życia? A chociażby ostatnia akcja związana z wprowadzeniem rekomendacji S2, umożliwiającej spłatę kredytu bezpośrednio w walucie. Do jej wprowadzenia w życie każdorazowo był potrzebny aneks. Banki dla zniechęcenia klientów do ich podpisywania podniosły stosowne opłaty. Straszak był skuteczny…

Warto też zastanowić się ile wynosi przychód banku z opłaty związanej z podpisywaniem przez klientów aneksów. Pewnie nigdzie nie znajdę tej informacji, ale chciałbym ją poznać.